top of page
不提供此服務,請與我們聯繫取得更多資訊。

抹茶雪糕/Matcha Ice Cream

脆皮泡芺 (6pcs) /Crispy Puff (6pcs)


課程内容/Class Description

想食雪糕不如自己整,用上北海道Nakazawa忌廉,奶味香又滑!抹茶味用左宇治抹茶粉,開心果味又有粒粒果仁,仲要係少甜配方! 泡芺特別加左脆脆面,脆口同軟滑嘅享受真係難以抗拒呀!雪糕配以脆皮泡芺,外脆濕潤,配上雪糕,一冷一暖好滋味。 ---------- 課程時間:2小時 *注意:教室於上課15-20分鐘前開放。 課程內容: - 製作泡芺脆面 - 製作泡芺及講解製作技巧 - 製作雪糕(不需要使用雪糕機食譜) 成品:每位學員可帶走約8杯雪糕及6件脆皮泡芙。*上課請自備冰袋及冰種。 ---------- 包班人數下限:6位 【二人同行】追加導師費:HK$350/位 【一人雙份】追加材料費:HK$470/位


課程日期/Date


WhatsApp/電郵查詢

  • + 852 9313 7710

    info@les-petits-fours.com


bottom of page