top of page

Nakazawa北海道忌廉恆常團購:-

 

做忌廉蛋糕、卷蛋、雪糕都岩,奶香特濃,試過嘅朋友應該唔洗多介紹。

 

脂肪比例分類(味道濃度隨脂肪比例增加會更濃郁)

35% - $198,適合雪糕或卷蛋

40%- $228,適合雪糕或卷蛋

47% - $245, 適合雪糕、卷蛋或忌廉蛋糕

 

逢星期四中午12點截單,下一個星期五(即至一星期後)取貨。

保質期約10-12日,取貨請自備冰袋及冰包。

 

北海道Nakazawa全脂鮮忌廉 - 預訂產品

HK$ 198.00價格
逢星期四中午12點截單,下一個星期五(即至一星期後)取貨
bottom of page